iOS Apple đã cho phép xoá tất cả các ứng dụng trên iOs 14

Home / iOS Apple đã cho phép xoá tất cả các ứng dụng trên iOs 14

iPhone, iPad, iOS Apple đã cho phép xoá tất cả các ứng dụng trên iOs 14, đây là điều thật tuyệt vời.
Bởi không ai.


Thursday January 01, 1970

Tadviet4 phút Bình luận: 3 Apple đã cho phép xoá tất cả các ứng dụng trên iOs 14

đây là điều thật tuyệt vời.
Bởi không ai trong chúng ta sử dụng tất cả những ứng dụng của apple cả appleiphone 3 Bình luận nguyendangminhn Hay nè, cả tá cái apple chả bao giờ xài lun Cong_An_Dai_Loan_+86 Cho phép xóa cả Settings cơ à ???? Dự đây chắc là bug ???? Thanh.


Thursday January 01, 1970

Nguyen Hoang Nhat bác chắc chưa

xoá khỏi màn hình chính thôi nó còn nằm trong App Library đó ???? iPad#ipad Hiệp Sĩ#hiepsi.


Thursday January 01, 1970

, , ,

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *